BİLİMSEL PROGRAM


SALON A
15:30 - 16:30
AÇILIȘ TÖRENİ
16:30 - 17:00
KAHVE ARASI
17:00 - 18:30
AÇILIȘ PANELİ: PROF. DR. İHSAN KARADOĞAN ANISINA
Oturum Bașkanları: Ramazan Uluhan, Mahmut Bayık
Eski Uygarlıklarda Kan
Ramazan Uluhan
Virüsler Kan Bankacılığını Nasıl Șekillendirdi?

Șadi Yenen
20:00 - 21:30
AKȘAM YEMEĞİ

SALON A   SALON B
08:00 - 09:00
SÖZLÜ SUNUMLAR
Oturum Bașkanları:
Davut Albayrak, Rukiye Berkem
PANEL: COVID-19 VE KAN BANKACILIĞI
Oturum Bașkanları: Șükran Köse,
Nurgül Ceran

Pandemide Kan Temini ve Bağıșçı Seçiminde Öneriler

Aziz Karaca
Kan Kullanımı ve Hasta Kanı Yönetimi
Nesrin Gareayaghi
Konvalesan Plazma
Ajda Turhan
Plazma Exchange
Selman Kesici
09:00 - 10:30 KURSA GİRİȘ VE ÖN DEĞERLENDİRME
Kurs Yöneticileri:
Gürol Emekdaș,
N. Banu Pelit

Eğitimciler: Bașak Adaklı Aksoy,
Burcu Belen Apak, Reyhan Demir,
Gürol Emekdaș, İlknur Güçlü,
A. Serdar Hepgül, L. Tufan Kumaș,
N. Banu Pelit, Servet Uluer Biçeroğlu,
Berrin Uzun, Mehmet Yay


TARİHÇE
Konușmacı:
Gürol Emekdaş
10:30 - 11:00
KAHVE ARASI
KONFERANS: TRANSFÜZYON TIBBINDA OTOMASYON VE YAPAY ZEKA
Oturum Bașkanları: N. Nuri Solaz,
Ahmet Muzaffer Demir

Konușmacı: Cees Smit Sibinga
11:00 - 11:45 BAĞIȘÇI
Bağıșçı Kazanım Programları,Tanımlar, Seçim, Flebotomi, Reaksiyonlar
Konușmacılar:
A. Serdar Hepgül, Mehmet Yay
11:45 - 12:30
KONFERANS: ÖĞRENMENİN NÖROBİYOLOJİSİ
Oturum Bașkanları: Gürol Emekdaş, İ. Yaşar Avcı
Konușmacı: Nezih Hekim
12:30 - 14:00
ÖĞLE YEMEĞİ
PANEL: SAĞLIK BAKANLIĞININ KAN BANKACILIĞI VE TRANSFÜZYON TIBBI ALANINDA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIȘMALAR
Oturum Bașkanları:
Ahmet Tekin,
Ramazan Uluhan

Kan ve Kan Ürünleri Dairesi Bașkanlığı
Himmet Durgut
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sertifikalı Eğitim Programında Mevcut Durum
Șadan Özdemir
Hasta Kan Yönetimi Projesi
Tuna İlbars
14:00 - 15:30 KAN BİLEȘENLERİ
Hazırlanması, Saklanması, Tașınması, Aferez,
Transfüzyon Endikasyonları,
Özellikli Bileșenler

Konușmacılar: Başak Adaklı Aksoy,
A. Serdar Hepgül,Mehmet Yay
15:30 - 16:00
KAHVE ARASI
PANEL: PLAZMA FRAKSİNASYONUNDA NEREDEYİZ?
Oturum Bașkanları: Kerem Kınık,
Saim Kerman

Plazma Fraksinasyon Projesinin Bașlaması, Yapılan Hazırlıklar ve Son Durum
Cihan Akyüz
Kalite Uygulamalarımızda Neler Yaptık?
İsmail Köylü
Projenin Kızılay Kan Bankacılığına Katkıları
Abdulsettar Yavuz
16:00 - 17:30 HEMOVİJİLANS ve HEMOVİJİLANS HEMŞİRELİĞİ
Konușmacılar:
Reyhan Demir,
İlknur Güçlü


KALİTE YÖNETİMİ
Konușmacılar: Başak Adaklı Aksoy,
Burcu Belen Apak, Gürol Emekdaş,
A. Serdar Hepgül, N. Banu Pelit,
Servet Uluer Biçeroğlu,
Berrin Uzun, Mehmet Yay
17:30 - 19:00
SÖZLÜ SUNUMLAR
Oturum Bașkanları:
Sabri Kemahlı, Sebahat Aksaray
20:00 - 21:30
AKȘAM YEMEĞİ

SALON A   SALON B
08:00 - 09:00
SÖZLÜ SUNUMLAR
Oturum Bașkanları:
M. Tevfik Yavuz, Abdurrahman Kara
PANEL: KAN BİLEȘENLERİNDE YENİLİKLER
Oturum Bașkanları:
Duran Canatan,
Güçhan Alanoğlu

Patojen İnaktive Kan Ürünleri
Meral Sönmezoğlu
Transfüzyon İçin İnovatif Kan Bileșenleri
İbrahim Eker
Kan Bileșenlerinin Transfüzyon Dıșı Kullanımı
Fatma Eyüboğlu Ünüvar
09:00 - 10:30 İMMÜNOHEMATOLOJİYE GİRİȘ
Temel İmmünolojik Kavramlar ve İmmünohematolojik Testlerin Prensipleri
Konușmacılar:
L. Tufan Kumaș,
Mehmet Yay
10:30 - 11:00
KAHVE ARASI
KONFERANS: COVID-19'DA KÖK HÜCRE TEDAVİSİNİN YERİ
Oturum Bașkanları:
Sema Anak, Bülent Eser
Konușmacı: Ercüment Ovalı
11:00 - 11:45 HEMOVİJİLANS GRUP
Konușmacılar:
Reyhan Demir, İlknur Güçlü,
A. Serdar Hepgül, N. Banu Pelit, Berrin Uzun


İMMÜNOHEMATOLOJİ GRUP
Konușmacılar:
Başak Adaklı Aksoy,
L.Tufan Kumaş, Servet Uluer Biçeroğlu,
Mehmet Yay
11:45 - 12:30
KONFERANS: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE KALİTE GÖSTERGELERİ
Oturum Bașkanları:
Okan Töre, Șeyda Keskin
Konușmacı: Ayla Yavuz
12:30 - 14:00
ÖĞLE YEMEĞİ
PANEL: HEMOVİJİLANSTA MEVZUAT VE GÜNCEL DURUM
Oturum Bașkanları:
Ekrem Ünal,
F. Yüce Ayhan

Bölge Kan Merkezlerinde Uygulamalar ve Sorunlar
M. Nuri Günçıkan
Süreli Bölge Kan Merkezleri ve Transfüzyon Merkezlerinde Uygulamalar ve Sorunlar
S. Haldun Bal
Hemovijilans Hemşireliğinde Güncel Durum
Nurten Sütçü Çiçek
14:00 - 15:30 HEMOVİJİLANS GRUP
Konușmacılar:
Reyhan Demir, İlknur Güçlü,
A. Serdar Hepgül, N. Banu Pelit, Berrin Uzun


İMMÜNOHEMATOLOJİ GRUP
Konușmacılar:
Başak Adaklı Aksoy,
L.Tufan Kumaş, Servet Uluer Biçeroğlu,
Mehmet Yay
15:30 - 16:00
KAHVE ARASI
BİRLİKTE TARTIȘALIM: MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİNİN DOĞRULANMASI
Oturum Bașkanları:
Yasemin Heper,
İlhan Birinci

Konușmacılar: Can Murat Beker,
Özgen Alpay Özbek, Arzu Sayıner,
Ayșe Esra Karakoç, Rukiye Berkem
16:00 - 17:30 HEMOVİJİLANS GRUP
Konușmacılar:
Reyhan Demir, İlknur Güçlü,
A. Serdar Hepgül, N. Banu Pelit, Berrin Uzun


İMMÜNOHEMATOLOJİ GRUP
Konușmacılar:
Başak Adaklı Aksoy,
L.Tufan Kumaş, Servet Uluer Biçeroğlu,
Mehmet Yay
17:30 - 19:00
SÖZLÜ SUNUMLAR
Oturum Bașkanları:
Hüsnü Altunay, İmdat Dilek
20:00 - 21:30
AKȘAM YEMEĞİ
SALON A   SALON B
08:00 - 09:00
SÖZLÜ SUNUMLAR
Oturum Bașkanları:
Duran Canatan, Mahmut Baykan
PANEL: KAN BANKACILIĞI VE TRANSFÜZYON TIBBINDA HUKUKİ SORUMLULUK
Oturum Bașkanları:
Hülya Bilgen,
Reha Masatlı

Hukuki Yükümlülükler
Yakup Gökhan Doğramacı

Adli Vakalar
Yunus Emre Çakır
Mesleki Sorumluluk Sigortası
Nezih Varol
09:00 - 10:30 TRANSFÜZYON VE ENFEKSİYON
Transfüzyonla Bulaşan Enfeksiyonlar,
Kan Bankacılığında Tarama ve Doğrulama Testleri, Algoritmalar
Konușmacılar:
Servet Uluer Biçeroğlu,
Berrin Uzun

10:00-10:30
BİYOGÜVENLİK
Konușmacılar:
Servet Uluer Biçeroğlu,
Berrin Uzun
10:30 - 11:00
KAHVE ARASI
UZMANIYLA SÖYLEȘİ: COVID AȘILARI VE BAĞIȘIKLIK
Moderatör: Duran Canatan
Konușmacılar: Șefik Alkan
Selim Badur
Emel Demiralp
Nuran Salman
11:00 - 12:30 11:00 - 11:45
TRANSFÜZYON UYGULAMALARI
Erișkin, Pediatrik ve İntrauterin Transfüzyon, Masif, Otolog Transfüzyon

Konușmacılar: Bașak Adaklı Aksoy,
Burcu Belen Apak

HASTA KANI YÖNETİMİ
Konușmacı: Bașak Adaklı Aksoy
12:30 - 14:00
ÖĞLE YEMEĞİ
PANEL: OLGULARLA İMMÜNOHEMATOLOJİ
Oturum Bașkanları:
Şükrü Cin,
Ümran Çalışkan

Kan Gruplama
L. Tufan Kumaş
Transfüzyon Öncesi Uygunluk Testleri
Servet Uluer Biçeroğlu
Özel Hasta Grupları
Tuğba Belgemen Özer
14:00 - 15:30 TRANSFÜZYON KOMPLİKASYONLARI
(İmmün-Nonimmün)
Transfüzyon Komplikasyonlarına Olgularla Yaklaşım
Konușmacılar:
Başak Adaklı Aksoy,
Burcu Belen Apak
15:30 - 16:00
KAHVE ARASI
PANEL: OLGULARLA TRANSFÜZYON ACİLLERİ
Oturum Bașkanları:
Sabri Kemahlı,
Gülsüm Özet

Masif Kanamalı Hasta
Sultan Aydın Köker
Transfüzyon Sırasında Gelișen Dispne
Yeșim Oymak
Transfüzyon Sırasında Çıkan Ateș
Özlem Tüfekçi
16:00 - 17:30 KAN MERKEZLERİNİN YAPISI, YÖNETİMİ ve MEVZUAT
Konușmacılar:
Burcu Belen Apak,
Reyhan Demir, A. Serdar Hepgül,
N. Banu Pelit, Berrin Uzun
17:30 - 18:30
KONGRE VE KURS’UN DEĞERLENDİRİLMESİ
20:00 - 24:00
GALA YEMEĞİ
12:00
OTELDEN AYRILIȘ
ÖNEMLİ TARİHLER

 • Ekim
  7
  Bildiri Özet Formu (Son Gönderme Tarihi)
 • Ekim
  21
  Bildiri Kabul - Ret Yanıtlarının Gönderilmesi
 • Eylül
  30
  Erken Kayıt Son Tarihi
 • Kasım
  3
  Açılış
 • Kasım
  6
  Gala Yemeği
 • Kasım
  7
  Kapanış